↑ Terug naar Onze school

Schoolbestuur

Wij zijn een gemengde basis­school die behoort tot het offi­cieel gesub­si­dieerd onderwijs.

Schoolbestuur: Gemeentebestuur Vorst – Pastoorstraat 2 / 1190 Vorst -Tel: 02 / 370.22.11

 Samenstelling van de College van Burgemeester en Schepenen

Burgemeester

Marc-Jean GHYSSELS (PS)

Bevoegdheden:

Algemene Zaken – I.D.P.B. – Politie – Personeel – Secretariaat – Protocol – Informatie – Openbare betrekkingen – Preventie

1ste Schepen

Jean-Claude ENGLEBERT(Ecolo)

 

Bevoegdheden:

Stedenbouw  en Gemeentelijke Eigendommen – Milieu – Groene ruimten – Huisvesting – Energie – Mobiliteit – Parkeerbeleid – Centrale aankoopdienst

2de Schepen

Ahmed OUARTASSI (PS)

Bevoegdheden:

Sport – Europese en internationale samenwerking – Naschoolse activiteiten

3de Schepen

Francis RESIMONT (PS)

Bevoegdheden:

Financiën – 3de leeftijd – Juridische Zaken

4 de Schepen

Marc LOEWENSTEIN (FDF)

 

 

Bevoegdheden:

Openbare werken waaronder openbare netheid – Burgerparticipatie – Website – Informatica – Overheidsopdrachten werken

5 de Schepen

Françoise PERE (PS)

Bevoegdheden:

Onderwijs – Kleine kinderen

6 de Schepen

Mariam EL HAMIDINE (Ecolo)

 

Bevoegdheden:

Gelijkheid van kansen – Jeugd – Sociale cohesie – Grootstedenbeleid – Sociale Zaken: gezondheid-pensioenen-minder validen – Burgerlijke stand – Bevolking – Erediensten – Feestelijkheden (in samenwerking met de Burgemeester) – Ententes patriotiques

7 de Schepen

Saïd TAHRI (PS)

Bevoegdheden:

Handel – Kermissen – Markten – Programma Preventie Schoolverzuim (PSV) – Drukkerij

8ste Schepen

Charles SPAPENS (PS)

 

Bevoegdheden:

Heropleving van de wijken – Tewerkstelling – Economische ontwikkeling – Sociale economie – Cultuur – Bibliotheek – Ludotheek – Toezicht op het OCMW

9de Schepen

Jutta BUYSE (SP.A)

Bevoegdheden:

Nederlandstalige aangelegenheden (Openbaar onderwijs – Cultuur – Bibliotheek)

 

Voor vragen i.v.m. het Nederlandstalig onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij:

Jutta BUYSE, Schepen Nederlandstalige aangelegenheden,

Pastoorstraat 2 – 1190 Vorst

Tel. : 02 / 370.22.07