↑ Terug naar Onze school

Schoolbestuur

Wij zijn een gemengde basis­school die behoort tot het officieel gesub­si­dieerd onderwijs.

Schoolbestuur: Gemeentebestuur Vorst – Pastoorstraat 2 / 1190 Vorst -Tel: 02 / 370.22.11

Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen (als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018):

Stéphane Roberti Burgemeester – algemene zaken, I.D.P.B., politie, personeel, secretariaat, public relations, protocol, informatie, Europese en internationale samenwerking, internationale solidariteit en migratie,  toekomstperspectief en strategie, burgerparticipatie, transitie van het Bestuur (gedeelde bevoegdheid), website
Charles Spapens economische ontwikkeling, tewerkstelling, sociale economie, handel, stadsheropleving (wijkcontracten, SVC, EFRO, stadsbeleid…), stadsplanning (gedeelde bevoegdheid),  cultuur (Franstalige bibliotheek, grote evenementen, feestelijkheden), transitie van het bestuur (gedeelde bevoegdheid), informatica
Mariam El Hamadine gelijke rechten, intergenerationele zaken, jeugd, senioren, sociale zaken, burgerlijke stand, bevolking, erediensten en vrijzinnigheid
Ahmed Ouartassi financiën, sport (met inbegrip van buitenschoolse activiteiten), toezicht op het OCMW, centrale aankoopdienst, juridische zaken
Alain Mugabo schepen van de groene stad: klimaat, stedenbouw, stadsplanning (gedeelde bevoegdheid), gemeentelijke eigendommen, leefmilieu, dierenwelzijn, ecologische transitie, stadslandbouw, groene ruimten, energie, water, mobiliteit, parkeerbeleid
Françoise Père openbare werken, kinderopvang (FR), muziekacademie, overheidsopdrachten
Maud De Ridder onderwijs (FR), programma preventie schoolverzuim, naschoolse activiteiten (FR), huisvesting
Saïd Tahri openbare netheid, kermissen en markten, vaderlandslievende aangelegenheden
Fatima El Omari Preventie, sociale cohesie en verenigingsleven
Esmeralda Van den Bosch Nederlandstalige aangelegenheden (onderwijs, brede school, cultuur en bibliotheek), dierenwelzijn

Voor vragen i.v.m. het Nederlandstalig onderwijs in de gemeente kunt u steeds terecht bij:

Esmeralda Van den Bosch
Gemeente Vorst – Schepen Nederlandstalige aangelegenheden
Pastoorstraat 2
1190 Vorst
Tel.: 02 370 22 07