↑ Terug naar Oefensites

Extra oefensites 5de leerjaar

Bingel

Oefenplatvorm uitgeverij Van In: www.bingel.be
(toegang met wachtwoord dat de leerlingen in het begin van het schooljaar krijgen)

Wiskunde

Uitleg theorie wiskunde (voor alle leerjaren)
https://sites.google.com/site/wereldbrug/

Oefeningen getallenkennis, meten, meetkunde en vraagstukken
http://www.openleerhuis.be/basis5_wiskunde.php

Cijferen: optellen en aftrekken
http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/rekenen/cijferen.htm

Cijferen 5de en 6de leerjaar: alle bewerkingen
http://www.computermeester.be/cijferen.htm

Links naar honderden wiskunde oefeningen
http://arkorum.net/?q=content/redi-5de-leerjaar-wiskunde

Oefeningen Rekenen e.d. voor alle leerjaren lager onderwijs
http://users.skynet.be/thiran/rekentaal/masterform.htm

Rekenspelletjes
http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/rekenmaar/

Taal

Allerlei oefeningen Nederlands
http://hotpot.klascement.net/lager_onderwijs_jaar_5.htm#Nederlands_

Taal oefeningen voor het 5de leerjaar
http://www.openleerhuis.be/basis5_taal.php

Spelling van werkwoorden
http://home.planet.nl/~leend748/hsl1.html

Zinsontleding
http://home.planet.nl/~leend748/hsl3.html

Sites met oefeningen over verschillende vakken

Educatieve spelletjes 5de leerjaar (Wiskunde, Taal, WO)
http://www.computermeester.be/5deleerjaar.htm

Oefeningen en spelletjes taal, W.O., wiskunde en varia voor de 3de graad lager
http://www.digitips.be/digitips/56-index.html

Allerlei oefeningen over wiskunde, taal en W.O.
http://www.basisschooldoornstraat.be/oefenstof/klas5/index.htm