«

»

mrt 23

Bericht van de directeur n.a.v. de coronacrisis

                                                                                                                         Maandag 23 maart 2020

 

Beste ouders en leerlingen,

 

Sinds maandag 16 maart zijn de lessen op onze school geschorst.

Na deze eerste week in quarantaine hopen wij dat alles goed gaat met jullie en dat iedereen in goede gezondheid verkeert.

Wij zijn er ons als school van bewust dat het niet altijd makkelijk is om met de kinderen thuis te moeten blijven en activiteiten voor hen te voorzien.

Breng zeker een bezoek aan onze Facebookpagina “de wereldbruggertjes”, hier kunnen jullie filmpjes met activiteiten, links en schoolwerk voor kleuters en leerlingen terugvinden.

Daarnaast blijft het belangrijk om uw kind zoveel mogelijk structuur aan te bieden.

  • Op tijd opstaan.

  • Werken aan de schooltaken door de klastitularis meegegeven of die jullie via Bingel kunnen terugvinden.

  • Zorgen voor ontspanning: spelletjes spelen, sporten, wandeling maken…

  • Zorgen voor een evenwichtige en gezonde voeding.

  • Kinderen op tijd naar bed laten gaan.

Heeft u vragen of nood aan een gesprek, aarzel dan niet om onze school te contacteren via telefoon of mail.

Ter informatie geven wij u hieronder nog een lijst mee met nuttige telefoonnummers en mailadressen waar u steeds terecht kan in deze moeilijke periode, deze mensen helpen u graag gratis verder:

 

Algemeen COVID-19 voor kinderen

  • Universitair ziekenhuis Koningin Fabiola – Pediatrische COVID-lijn

T 02/477 30 30

 

Moeilijke, agressieve gezinssituaties:

ULB St-Pierre http://sos-enfants.ulb.ac.be/fr –  T 02/535 34 25

 

Ondersteuning voor éénoudergezinnen:

  • VZW éénoudergezinnen ‘thuis’ (Vorst)

T 02/375 09 92

http://maisondesparentssolos.be/contact

 

Psychologische ondersteuning:

Centre de santé mentale l’Adret ASBL

T 02/344 32 93

Csm.adret@skynet.be

 

Centrum voor leerlingenbegeleding (CLB)

Clbchat.be op maandag, dinsdag en donderdag van 17u – 21u

                 op woensdag van 14u – 21u

CLB N-Brussel www.clbnbrussel.be

clbvgc@clbvgc.be

T O2/482 05 72

Wij blijven bereikbaar en wensen u in deze moeilijke periode veel sterkte en een goede gezondheid.

 

De directeur en het leerkrachtenteam van GBS De Wereldbrug